SK EN

Magnetická rezonancia - MR

Magnetická rezonancia – ďalej len MR (skr. MR alebo MRI – z anglického „magnetic resonance imaging“), v preklade znamená zobrazovanie magnetickou rezonanciou. Lekári ho využívajú na to, aby videli do vnútra ľudského tela, pričom na vytvorenie obrazu využívajú magnetické pole a rádiové vlny. Táto metóda sa v zdravotníctve využíva od roku 1980 a od tejto doby je vďaka svojej jedinečnosti stále viac populárna pre vysokú kvalitu obrazov bez použitia radiačného žiarenia (na rozdiel od CT, klasického RTG alebo nukleárnej medicíny). Skenery MRI môžeme nájsť rôznych tvarov a veľkostí, ale najčastejšie vyzerajú ako veľká guľa s otvorom v strede.