SK EN

Príprava na vyšetrenie magnetickou rezonanciou

Pred vyšetrením MR nemusíte robiť nič zvláštne, jedine, že by vás váš ošetrujúci lekár na niečo upozornil. Spravidla môžete jesť a piť ako zvyčajne, je ale výhodnejšie, keď pacient minimálne 3 hodiny pred vyšetrením prestane jesť. Pri väčšine zobrazovaní môžete mať oblečené vlastné šaty /napr. pri mozgu, chrbtici/, za predpokladu, že sú voľné a neobsahujú žiadne kovové časti. V závislosti od vyšetrenia, si však budete musieť obliecť nemocničné oblečenie.
Ako vyzerá taký MR prístroj? Skener MRI sa podobá na krátky tunel, ktorý je na oboch stranách otvorený a má lôžko, ktoré doňho vojde len z jednej strany. Do tohto tunela vchádzate buď hlavou alebo nohami záleží od vyšetrenia. Okolo časti, ktorá bude vyšetrovaná bude umiestená špeciálna plastový priestor, ľudovo nazývaná cievka, ktorá v tomto prípade slúži ako rádiový prijímač.