Profil centra

Radiológia s.r.o. patrí medzi moderné pracoviská zobrazovacej diagnostiky na Slovensku už od roku 2005. Je vybavená špičkovými prístrojmi firmy Siemens s.r.o. - a to Siemens Somatom Sensation 64, a Magnetom Avanto 1.5T.

K našim hlavným prednostiam patrí kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti garantovanej špičkovým tímom lekárov a rádiologických technikov, ktorí si svoju odbornú kvalifikáciu zvyšujú na pravidelných domácich, i zahraničných rádiologických kongresoch aj workshopoch. Naše pracovisko má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami na Slovensku.

 

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami

Naše pracovisko má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
  • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Tak isto vyšetrujeme pacientov zahraničných zdravotných poisťovní, ktorí majú európsky preukaz poistenca akejkoľvek zdravotnej poisťovne vrámci Európskej Únie.

Pokiaľ nemáte zmluvu v žiadnej z poisťovní, výkony budú účtované podľa cenníka samoplatcov.

 

Politika kvality

Spoločnosť Radiológia s.r.o. si od roku 2007 uplatňuje systém manažérstva kvality ISO 9001:2008, v odbore poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia, so zameraním na počítačovú tomografiu a magnetickú rezonanciu